Zkušenosti z výzkumných cest v r. 2014

Média

Během roku 2014 jsem absolvoval několik cest po Ukrajině. Kromě Kijeva jsem navštívil i Ternopilskou, Rovenskou, Charkovskou a Oděskou oblast. Na Ukrajině jsem působil i jako člen pozorovatelské mise OBSE. Kromě toho, že je Ukrajina v hlubokém několikaúrovňovém konfliktu s Ruském, zůstala zde řada starých problém, bez jejichž vyřešení se Ukrajina nikdy nemůže stát standardně fungující evropskou zemí.

Vliv skupin organizovaného zločinu: Je mimo jakoukoli pochybnost, že rozsáhlá korupce a aktivity vlivných skupin organizovaného zločinu jsou hlavní příčinou drtivé většiny všech současných problémů. Ukrajina byla od rozpadu SSSR všemi politickými garniturami rozkrádaná v rozměrech, které jsou i z českého hlediska nepřestavitelné. S tím souvisí i nefunkčnost bezpečnostních orgánů a státní administrativy.
Chaotická kleptokracie byla během vlády V. Janukovyče přetvořena ve skutečný mafiánský stát. President byl nejen šéfem politické, ale i kriminální sféry. Všechny výnosné legální i nelegální obchody byly kontrolovány jeho klanem. Cílem politiky byl pouze finanční zisk.
Právě zde je třeba hledat příčiny občanské neposlušnosti, která vyvrcholila násilnou změnou politických poměrů. A jakkoli byla revoluce podpořena i částí ukrajinské oligarchie, byla to především lidová vzpoura proti mafii.

Zkušenosti z cest

Korupce na Ukrajině není problém, ale systém: Společnost je zcela jistě svobodnější, než tomu bylo za Janukovyče. Hlavní problém korupce však stále trvá. Veřejnost ztratila trpělivost. S otevřenou kritikou i fyzickými útoky na představitele moci ze strany se setkáváme na různých úrovních.
Současná situace je chaotická, na rozdíl od Janukovyče dnes prezident ani vláda nekontroluje všechny státní a kriminální struktury. Moc není konsolidována. S korupcí se setkáváme téměř všude. Stále funguje systém poskytování tzv. kryši tj. nelegální/neformální ochrany legálního i nelegálního podnikání. Jedním z důvodů dnešní chaotické situace je i to, že je zde velký počet úředníků, kteří pravděpodobně neprojdou lustracemi. Nevěří v budoucnosti. Formální prověřování v rámci lustračního procesu, který sám bude zcela jistě ovlivněn korupcí, situaci velmi pravděpodobně nevyřeší.
Kromě korupce je velkým problémem i nekompetentnost, se kterou je třeba počítat na prakticky všech úrovních státní správy. Přičemž je zřejmé, že obyčejní lidé jsou připraveni tvrdě pracovat a cítí určitou naději, že situace v zemi by se mohla začít zlepšovat. Jejich snažení je však často znehodnocováno neschopnými nebo zkorumpovanými úředníky. Ukrajinská státní správa musí v každém případě projít zcela zásada personální proměnou. Politická vůle k provedení těchto změn však není dostatečná.
Lidé, kteří kontrolují velké finanční zdroje, mají v každém případě lepší přístup k moci, než všichni ostatní. To je potencionálně velmi nebezpečná situace, která může vést až k občanské válce. Napětí ve společnosti je zřejmé. Zřetelné jsou tenze mezi bojovníky na východě i kijevskou vládou. Na veřejnost dostávají i informace o rozkrádání materiálů a zpronevěrách prostředků určených pro oblast bojů na východě.

Další články