Komentář kriminologa Petra Pojmana k rozsudku nad Andranikem Soghojanem

Média

ČT 24, 15.10.2013

  • „Soghojan se v kriminálních kruzích pohybuje od 90. let, není to postava ruským kriminologům a kriminalistům neznámá. Od roku 2006 měl dokonce zákaz pohybu na území Ruské federace. Je tedy zarážející, že jsme ho pustili na území ČR.
  • Struktura pozice vora v zakoně se po celé 20. století mění. Vzniklo to někdy ve 30. letech ve stalinských gulazích, kde vory v zakoně mocensky ovládali tyto tábory. V některých táborech měli absolutní moc. Vzešla z toho poměrně složitá zločinecká struktura, která se po Stalinově smrti rozšířila do svobodného světa a po dlouhou dobu určovala to, co bychom nazvali ruským organizovaným zločinem.
  • Řada vorů po rozpadu SSSR vyrazila do zahraničí a v kriminální a koneckonců i té legální činnosti pokračovala, protože průnik do legálních forem obchodu patří k definičním znakům moderních forem organizovaného zločinu.“

https://ct24.ceskatelevize.cz/1071291-komentar-kriminologa-petra-pojmana-k-rozsudku-nad-andranikem-soghojanem

Další články