Profil

Petr Pojman

Petr Pojman je držitelem titulu PhD z Mezinárodních teritoriálních studií na Fakultě sociálních věd Univerzity Karlovy v Praze. Absolvoval stáže v Rusku, Velké Británii a Bělorusku. Jeho výzkum se zaměřoval na problematiku bezpečnosti a organizovaného zločinu a obchodování s lidmi v EU a bývalém SSSR.

Od roku 2010 je Petr Pojman konzultantem komerčních, nevládních, vládních orgánů a orgánů činných v trestním řízení v EU. V ČR se podílel také na watchdog činnostech Transparency International.

P. Pojman je členem Výboru a zakládajícím členem České kriminologické společnosti a členem Sankt-Petěrburgského centra deviantologie. V roce 2012 provedl výzkum ruskojazyčných skupin organizovaného zločinu pro Institut pro kriminologii a sociální prevenci (Ministerstvo spravedlnosti ČR). Pravidelně přednáší pro různých institucích. V Rusku, v Ukrajině a v České republice a účastnil se řady mezinárodních kriminologických a bezpečnostních projektů.

Od roku 2014 realizoval Petr Pojman řadu výzkumných a bezpečnostních projektů financovaných Ministerstvem zahraničních věcí ČR, Ministerstvem vnitra ČR a Visegradským fondem.

V oblasti řešení problematiky obchodování s lidmi a pozorování voleb také spolupracuje s OBSE. Má zkušenosti s pozorováním z Bělorusku, Ukrajině, Ázerbájdžánu, a s volební misí EU, také ze Sierra Leone.

V letech 2001-2002 Petr Pojman sloužil základní vojenskou službu jako mířič v samohybné houfnici. Podílel se i na bezpečnostních opatřeních na pražském letišti po 11. září. 2017–2020 působil v rotě aktivních záloh Armády České republiky jako velitel minometného družstva.

Výpis z obchodního rejstříku: IČO: 69889619

– Poradenská a konzultační činnost, vypracování odborných studií a posudků

– Překladatelské a tlumočnické služby