Profil

Petr Pojman

Petr Pojman je držitelem titulu PhD z Mezinárodních teritoriálních studií na Fakultě sociálních věd Univerzity Karlovy v Praze. Absolvoval stáže a prováděl kriminologický výzkum ve Velké Británii, Německu, Bělorusku, Rusku a především v Ukrajině. 

Od roku 2010 je konzultantem komerčních, nevládních, vládních orgánů a orgánů činných v trestním řízení v EU. V ČR se podílel také na watchdog činnostech Transparency International.

P. Pojman je zakládajícím členem České kriminologické společnosti a dříve byl členem Sankt-Petěrburgského centra deviantologie. V roce 2012 provedl výzkum ruskojazyčných skupin organizovaného zločinu pro Institut pro kriminologii a sociální prevenci (Ministerstvo spravedlnosti ČR). 

Od roku 2014 realizoval řadu výzkumných a bezpečnostních projektů, financovaných Ministerstvem zahraničních věcí ČR, Ministerstvem vnitra ČR a Visegradským fondem a Americkým  velvyslanectvím v Praze. 

V r. 2017 založil Petr Pojman organizaci Team4Ukraine, T4U, www.team4ukraine.eu. Od března r. 2022 se T4U systematicky  věnuje i humanitární a vojenské pomoci Ukrajině a dokumentaci válečných zločinů. 

Od května 2023 je Petr Pojman součástí programu Amerického ministerstva zahraničí IVLP – International Visitor Leadership Program se zaměřením na Vyšetřování válečných zločinů a porušování lidských práv

Účastnil se volebních pozorovatelských misí OBSE a EU  Bělorusku, Ukrajině, Ázerbájdžánu a Sierra Leone. A monitorovacích misí OBSE v Ukrajině (2021-22)  mise EU v Arménii (2023). 

V letech 2001-2002 Petr Pojman sloužil základní vojenskou službu jako mířič v samohybné houfnici. Podílel se i na bezpečnostních opatřeních na pražském letišti po 11. září. 2017–2020 působil v rotě aktivních záloh Armády České republiky jako velitel minometného družstva.

Výpis z obchodního rejstříku: IČO: 69889619

– Poradenská a konzultační činnost, vypracování odborných studií a posudků

– Překladatelské a tlumočnické služby