Bezpečnostní situace
v zemích SNS i EU

V současnosti tvořena kombinací několika faktorů.
Velmi často jde o aktivity organizovaného zločinu,
korupční schémata a nefunkčnost některých klíčových segmentů státní správy.
Všechny tyto aspekty do značné míry souvisí i s politickou situací v dané oblasti.

Nebezpečně blízko

Nebezpečně blízko

Moje kamarádka ze Slovenské Myjavy Erika Hornáková vydala již svoji několikátou knížku. Tentokrát...