ÚVOD

Bezpečnostní rizika v zemích SNS i EU jsou v současnosti tvořena kombinací několika faktorů. Velmi často jde o aktivity organizovaného zločinu, korupční schémata a nefunkčnost některých klíčových segmentů státní správy. Všechny tyto aspekty do značné míry souvisí i s politickou situací v dané oblasti.

Z pohledu kriminologické analýzy je nejdůležitější sledovat hlavní proměny a tendence, popřípadě varovat před možnými riziky. Vývoj a změny, kterými prošel organizovaný zločin v poslední době, jej udělaly silnějším, nebezpečnějším a vlivnějším. Zpočátku se jednalo spíše o organizace založené na neformálních společenstvích. V současné době se organizovaný zločin podobá racionálním byrokratickým organizacím manažerského typu, stává se součástí systému a ovlivňuje mnoho dalších stránek života společnosti. Organizovaný zločin dnes tvoří paralelní mocenské struktury. V mnoha případech přebírá nebo nahrazuje stát.