Politické strany a parlamentní volby v Bělorusku

   Po nedávných parlamentních volbách v Bělorusku je parlamentu zastoupeno  pět představitelů politických stran, mezi nimi komunisté, agrárníci a republikánská strana práce a spravedlnosti.1 Ve volbách neuspěl žádný z opozičních  kandidátů. Podle volební komise se voleb účastnilo 74,2 procent voličů. Podle opoziční běloruské křesťanské demokracie se hlasování zúčastnilo jen 38 procent voličů.2
   V úvahách nad výsledky voleb a stranickým systéme v Bělorusku je nezbytné zohlednit dva velmi podstatné faktory. V prvé řadě jde o samo postavení parlamentu,  jehož role je v politickém životě zcela okrajová. Zcela zásadním bodem, o kterém se v českých mediích prakticky nehovoří je postavení a role politických stran v současném běloruské společnosti. Povědomí o jejich existenci i činnosti je totiž v Bělorusku velmi malé.

Podpora běloruských politických stran:
Liberálně demokratická strana 1,3%
Strana Běloruská sociální-demokracie Hromada 1,0%
Republikánská strana práce a spravedlnosti 0,9%
Sjednocená občanská strana 0,9%
Komunistická strana Běloruska 0,9%
Konzervativně-křesťanská strana – BNF 0,9%
Běloruská strana „Zelených“ 0,7%
Strana BNF 0,7%
Běloruská sociálně-sportovní strana 0,7%
Běloruská sociální-demokratická strana „Hromada“ 0,7%
Běloruská agrární strana 0,6%
Sociálně-demokratická strana národní shody 0,4%
Běloruská patriotická (vlastenecká) strana 0,1%
Strana komunistů Běloruska 0,1%
Republikánská strana 0,1%
Proti všem by hlasovalo 28,5%
Neumí odpovědět 61,9%
Zdroj: Котляров И.В., 21.3. 2012, Sociologický Institut Běloruské AV,
http://socio.bas-net.by/artdetailed.php?id=28      

    V Bělorusku neexistuje žádná “strana moci“. Drtivou většinu členů parlamentu tvoří nezávislí poslanci. Rozvoj politických stran blokuje, kromě jiného i většinový volební systém. Často je pro kandidáta vhodnější kandidovat nezávisle. Politické strany nemají  podporu veřejnosti.3
    V zemi ve skutečnosti nic takového jako stranický systém neexistuje. Politické strany v Bělorusku se nacházejí v hluboké krizi. Odhadnout jejich skutečnou podporu ve veřejnosti je složité. Podle údajů Institutu Sociologie Běloruské AV důvěřuje různým politickým stranám asi 9 % lidí. Dvě třetiny lidí o politických stranách nic nevědí.4
    Mnohé politické strany jsou pouhou skořápkou. Důvodem jejich existence není úspěch ve volbách. Toto konstatování se týká především stran pro-prezidentských. Roztříštěné opoziční strany  se však v mnoha případech chovají podobně. Pro-prezidentské strany fungují spíše jako součást státního aparátu, než jako autonomní uskupení pokoušející se prosadit konkrétní politický program. V tomto smyslu je vytvářena i jejich struktura a volební kampaň. Dosti nesrozumitelnou roli plní v běloruské politice Sociálně-demokratická strana národní shody, která již alespoň deset let nevyvíjí žádnou politickou činnost.5
    Z hlediska volebních výsledků a počtu zástupců v parlamentu je nejúspěšnější stranou  Komunistická strana Běloruska. Pravděpodobně nejpočetnější politickou stranou v Bělorusku je Liberálně demokratická strana.6 Její předseda Sergej Hajdukevič byl v r. 2001 a 2006 kandidátem na prezidenta s programem, ve kterém podporoval úřadujícího prezidenta  Lukašenka.7
    Politická opozice se skládá z celé řady stran, hnutí a nátlakových skupiny. Existují i zastřešující organizace, jejichž cílem je opozici sjednocovat. S poslední iniciativou tohoto druhu přišla Rada Běloruské inteligence.8 Její předseda však  nedlouho poté přišel s prohlášením, že sjednocení opozice je nemožné.9
   

  1. В новый состав парламента вошли 5 представителей политических партий,24.11.12, http://www.belta.by/ru/all_news/politics/V-novyj-sostav-parlamenta-voshli-5-predstavitelej-politicheskix-partij_i_609609.html []
  2. http://www.lidovky.cz/volby-v-belorusku-o-vitezi-je-jasno-uz-pred-sectenim-hlasu-pnl-/ln_zahranici.asp?c=A120924_101327_ln_zahranici_mtr, 24. 11. 12 []
  3. Федута, А., et al., Политические партии Беларуси, Minsk 2003, s. 28. []
  4. Котляров И.В., 3.21. 2012, Sociologický Institut Běloruské AV, http://socio.bas-net.by/artdetailed.php?id=28 []
  5. Котляров И.В., 3.21. 2012, Sociologický Institut Běloruské AV, http://socio.bas-net.by/artdetailed.php?id=28 []
  6. Podle udajů ministerstva spravedlnoti z r. 2002. měla 17 000 členů. Citováno dle: Федута, А., et al., Политические партии Беларуси, Minsk 2003, s.22 []
  7. http://www.ldpb.net/ []
  8. http://www.ex-press.by/article.php?id=38856, 7.6.12. []
  9. Белорусский партизан, http://www.belaruspartisan.org/interview/212500/, 5.6.12. []
Příspěvek byl publikován v rubrice Uncategorized a jeho autorem je petr.pojman. Můžete si jeho odkaz uložit mezi své oblíbené záložky nebo ho sdílet s přáteli.