Zkušenosti z výzkumných cest v r. 2014
Během minulého roku jsem
absolvoval několik cest po       Ukrajině. Kromě Kijeva jsem navštívil i Ternopilskou, Rovenskou, Charkovskou a Oděskou oblast. Na Ukrajině jsem působil i jako člen pozorovatelské mise OBSE. Kromě toho, že je Ukrajina v hlubokém několikaúrovňovém konfliktu s Ruském, zůstala zde řada starých problém, bez jejichž vyřešení se Ukrajina nikdy nemůže stát standardně fungující evropskou zemí.

Vliv skupin organizovaného zločinu: Je mimo jakoukoli pochybnost, že rozsáhlá korupce a aktivity vlivných skupin organizovaného zločinu jsou hlavní příčinou drtivé většiny všech současných problémů. Ukrajina byla od rozpadu SSSR všemi politickými garniturami rozkrádaná v rozměrech, které jsou i z českého hlediska nepřestavitelné. S tím souvisí i nefunkčnost bezpečnostních orgánů a státní administrativy.
   Chaotická kleptokracie byla během vlády V. Janukovyče přetvořena ve skutečný mafiánský stát. President byl nejen šéfem politické, ale i kriminální sféry. Všechny výnosné legální i nelegální obchody byly kontrolovány jeho klanem. Cílem politiky byl pouze finanční zisk.
   Právě zde je třeba hledat příčiny občanské neposlušnosti, která vyvrcholila násilnou změnou politických poměrů. A jakkoli byla revoluce podpořena i částí ukrajinské oligarchie, byla to především lidová vzpoura proti mafii.

Korupce na Ukrajině není problém, ale systém: Společnost je zcela jistě svobodnější, než tomu bylo za Janukovyče. Hlavní problém korupce však stále trvá. Veřejnost ztratila trpělivost. S otevřenou kritikou i fyzickými útoky na představitele moci ze strany se setkáváme na různých úrovních.
   Současná situace je chaotická, na rozdíl od Janukovyče dnes prezident ani vláda nekontroluje všechny státní a kriminální struktury. Moc není konsolidována. S korupcí se setkáváme téměř všude. Stále funguje systém poskytování tzv. kryši tj. nelegální/neformální ochrany legálního i nelegálního podnikání. Jedním z důvodů dnešní chaotické situace je i to, že je zde velký počet úředníků, kteří pravděpodobně neprojdou lustracemi. Nevěří v budoucnosti. Formální prověřování v rámci lustračního procesu, který sám bude zcela jistě ovlivněn korupcí, situaci velmi pravděpodobně nevyřeší.
   Kromě korupce je velkým problémem i nekompetentnost, se kterou je třeba počítat na prakticky všech úrovních státní správy. Přičemž je zřejmé, že obyčejní lidé jsou připraveni tvrdě pracovat a cítí určitou naději, že situace v zemi by se mohla začít zlepšovat. Jejich snažení je však často znehodnocováno neschopnými nebo zkorumpovanými úředníky. Ukrajinská státní správa musí v každém případě projít zcela zásada personální proměnou. Politická vůle k provedení těchto změn však není dostatečná.
   Lidé, kteří kontrolují velké finanční zdroje, mají v každém případě lepší přístup k moci, než všichni ostatní. To je potencionálně velmi nebezpečná situace, která může vést až k občanské válce. Napětí ve společnosti je zřejmé. Zřetelné jsou tenze mezi bojovníky na východě i kijevskou vládou. Na veřejnost dostávají i informace o rozkrádání materiálů a zpronevěrách prostředků určených pro oblast bojů na východě.

 

NEBEZPEČNĚ BLÍZKO

Moje kamarádka ze Slovenské Myjavy Erika Hornáková vydala již svoji několikátou knížku. Tentokrát se věnovala tématu, ke kterému jsem měl, co říci. Je tam všechno: Láska, zrada, předsudky, ruská mafie a muži, kteří se nebojí vzít spravedlnost do svých rukou. Původně byl plánován Happy end. Nakonec jsme se ale shodli, že bude lepší držet se zákonu žánru…

 

http://www.marencin.sk/index.php?page=knihy&edicia=13&kniha=496

 

 

 

 

 

14. výroční konference Evropské kriminologické společnosti

Ve dnech 10.-13. září 2014 se v Praze uskuteční 14. výroční konference Evropské kriminologické společnosti. Veškeré informace o této akci, na jejímž konání se spolupodílí Česká kriminologická společnost ve spolupráci s Právnickou a Filozofickou fakultou Univerzity Karlovy, najdete na stránkách 14th Annual Conference of European Society of Criminology: www.eurocrim2014.com

European Society of Criminology www.esc-eurocrim.org

Soghojanův trest je pravomocný

CT24, 15.10.2013

Praha – Vrchní soud v Praze zamítl odvolání, které k němu podal Andranik Soghojan, který si podle obžaloby objednal vraždu arménského podnikatele. Muži, který opustilpo prvním osvobozujícím rozsudku Českou republiku, uložil letos v únoru Městský soud v Praze výjimečný dvaadvacetiletý trest vězení. Po verdiktu odvolací instance se stává rozsudek pravomocným, soud potvrdil i tresty od 12 do 18 let dalším čtyřem jeho spoluobžalovaným. Při Soghojanem organizovaném vražedném honu byl podle spisu omylem zavražděn jiný člověk a další byl pobodán.

Nikdo z obžalovaných se k soudu nedostavil, někteří se včetně Soghojana omluvili ze zdravotních důvodů, jiní požádali o konání jednání v nepřítomnosti. Soghojanův advokát Eduard Bruna po verdiktu novinářům řekl, že hodlá podat dovolání k Nejvyššímu soudu, případně i stížnost k Ústavnímu soudu.

Odvolací soud se rovněž ztotožnil s názorem Městského soudu v Praze v tom, že výpověď korunního svědka obžaloby Tagira Tarsžojeva, který byl nejen informátorem Bezpečnostní informační služby (BIS), ale i odsouzeným v této kauze, je věrohodná. Jeho tvrzení prý dokládaly i další důkazy – výpovědi dalších svědků nebo utajovaná zpráva BIS. „Výpověď svědka Taržojeva je věrohodná, je ve své podstatě stále shodná a osoby obžalované jako pachatele trestné činnosti svědek Taržojev jednoznačně označil při rekognici hned zpočátku řízení,“ dodal soudce.

Prvostupňový soud Soghojana a další čtyři spoluobžalované celkem dvakrát osvobodil, odvolací soud však případ vždy vrátil k novému projednání. Odsuzující rozsudek si pětice obžalovaných vyslechla až poté, co kauzu dostal na starosti jiný soudce. Soghojan je podle policie „vorem v zakoně“, tedy vysokou kriminální autoritou zločineckých skupin ze zemí bývalého Sovětského svazu.

Podle obžaloby si vraždu podnikatele objednal v roce 2007. Najatý vrah podle spisu nejprve omylem na Václavském náměstí v Praze pobodal jiného muže a o několik dnů později, opět omylem, usmrtil řidiče společnosti Sazka. Na likvidaci arménského podnikatele se podle obžaloby dohodl Soghojan s Gilanim Alijevem. Ten pak zajištěním vraždy údajně pověřil Magomeda Alijeva, který si na čin zjednal Ukrajince Timura Treťjakova a 13. listopadu 2007 ho dovezl na Václavské náměstí. Tam Treťjakov napadl nožem jiného Arména, kterému nakonec zachránil život rychlý lékařský zákrok.

Institut pro kriminologii a sociální prevenci vydal moji monografii

«Ruský a ukrajinský organizovaný zločin. Hrozby a rizika pro ČR v kontextu globalizace organizovaného zločinu» Praha: 2013,
ISBN 978-80-7338-129-5.

Anotace:
Studie vznikla v rámci výzkumného projektu IKSP, který se týká každoročního sledování vývoje kriminality v ČR, konkrétně je součástí
právě řešeného výzkumného úkolu: Vývoj závažné trestné činnosti ve vztahu ke společenským vlivům a rizikům. Studie se zaměřuje především na ruskojazyčný organizovaný zločin – ruské a ukrajinské provenience – pocházející nebo mající základnu na území Ruské federace a Ukrajiny. Organizovaný zločin z těchto zemí patří v ČR, vedle domácí organizované kriminality, mezi nejnaléhavější hrozby.V úvodní části práce se autor věnuje vymezení pojmů „hrozba“ a „riziko“ tak, jak je třeba je chápat v souvislosti s fungováním organizovaného zločinu. Následně seznamuje čtenáře s širšími vývojovými a kontextuálními
aspekty fungování organizovaného zločinu v postsovětském prostoru. Práce je završena charakteristikou globálního působení ruskojazyčného organizovaného zločinu, v tomto kontextu se do centra autorova zájmu dostává i Česká republika.

Česká kriminologická společnost

     V sobotu 24. března 2012 se konala za účasti 48 zájemců o členství ustavující schůze České kriminologické společnosti (ČKS). Jejím hlavním cílem je podporovat rozvoj kriminologie jako samostatného a svébytného vědního oboru v České republice a umožnit intenzivní spolupráci mezi odborníky, kteří se zabývají kriminalitou a dalšími sociálně patologickými jevy. Předsedou ČKS byl zvolen dr. Miroslav Scheinost, ředitel našeho Institutu. Místopředsedkyní se stala prof. Helena Válková z Filozofické fakulty UK. Česká kriminologická společnost (ČKS) Členové (ČKS)

Výsledky diskuse o ekologické bezpečnosti Baltského moře

Na Fakultě sociálních věd University Karlovy v Praze se 5. 2. 2013 uskutečnila diskuse o ekologických problémech Baltského moře. Se svými příspěvky vystoupili Dr. Arnold Pork, právník, ekolog, zakladatel a president fondu Čistá Baltika a PhDr. Michael Romancov, Ph.D., politický geograf z Fakulty sociálních věd UK. Oproti původnímu programu se diskuse prostřednictvím konferenčního hovoru z Moskvy účastnil i vice-admiral, profesor Tengiz Borisov, který v 90. letech stál v čele Výboru pro podmořské práce zvláštního významu a dnes stojí v čele fondu Světový oceán. Diskuse se kromě studentů a doktorandů FSV účastnili i další zájemci o ekologické problémy, zastoupeni byli o diplomaté řady zemí z pobřeží Baltského moře.

Diskuse byla zaměřena především na problematiku vojenského materiálu, který byl na dno moře uložen po II. světové válce. Podle slov A. Porka bylo 88 % vojenského materiálu potopeno Spojenými státy a Velkou Británií. Zbylých 12% potopil Sovětský svaz. SSSR se materiálu zbavoval v menších objemech a na širším prostoru, oproti tomu západní spojenci jej potápěli kompaktně ve velkém množství a informace o jejich přesném umístění jsou dosud tajné. A. Pork dále upozornil, že nebezpečný vojenský materiál byl potopen i na dna dalších světových moří. „Do Baltského moře jsme vypravili několik výzkumných expedic a u břehů Švédska a Dánska jsme našli 32 míst, kde se nebezpečný materiál nachází.“ Produkty z Baltského moře jsou zpracovávány v potravinářském průmyslu řady zemí.

M. Romancov doplnil diskusi o širší kontext, nezbytný pro pochopení popisovaných ekologických problémů. Slaná voda vždy přinášela především potraviny, oceán je zároveň důležitým komunikačním médiem. Mořské proudy však mohou i na velmi vzdálená místa přenášet i negativní záležitosti. Vojenské materiály, které leží mimo teritoriální vody, tedy v tzv. mezinárodních vodách, se nacházejí de jure na území nikoho. Což opět komplikuje otázku zodpovědnosti. Tím, že je Baltské moře malé, je zároveň celé rozděleno na exkluzivní ekonomické zóny pobřežních států. Ty mají právo ze svých exkluzivních ekonomických zón získat mořské produkty.

Kromě toho nelze zapomenout na to, že v Baltském moři bylo položeno velké množství min ještě v I. světové válce, což je nebezpečí pro běžný lodní provoz. Asi 15 milionů lidí žije ve vzdálenosti do deseti kilometrů od pobřeží Baltského moře a případný výron nebezpečného materiálu by je mohl ohrozit. Baltské moře je dnes obklopeno zeměmi EU. Evropská unie považuje samu sebe za ekologickou velmoc. Předpokládali bychom tedy, že se bude usilovat i o řešení toho problému. Politický pragmatismu má však často navrch, což se ukázalo i v postoji vůči výstavbě plynovodu Nord Stream. Zároveň je však třeba připomenout, že s pomocí evropských fondů došlo k vybudování čističek odpadních vod i právě v těch zemích, jejichž řeky ústí do Baltského moře.

Podle slov T. Borisova, který vedl v Baltu několik výzkumných expedic, je jakákoli činnost na jeho dně krajně riziková. Prověrka trasy plynovodu Nord Stream se podle jeho názoru prováděla nedostatečně. To, že se během stavby nic nestalo, je zázrak.

T. Borisov zdůraznil, že již před dvaceti lety byla v Rusku vyvinuta technologie umožňující neutralizaci nebezpečného odpadu na dně moře a on sám z pověření presidenta Ruska r. 1997 na setkání v Oslu nabídl zemím NATO řešení problému. Ty však neprojevily zájem. Sovětský svaz rozhazoval bedny po celém dně. Bedny jsou zaneseny pískem a jílem a ekologické riziko není tak velké. Materiály vyhozené Brity a Američany představují naléhavější problém. Jsou uloženy kompaktně, horní vrstvy tlačí na spodní a dochází k jejich promíchávání. Podle slov T. Borisova již došlo roz-hermetizaci některých schránek, byla nalezena místa, kde na 1 kg zeminy připadaly až 3g arzénu a dalších jedovatých látek. Zatím jde pouze o místní úniky, velké katastrofě lze ještě zabránit.

Odkazy:
-http://www.cleanbaltic.org
-http://www.cleanbaltic.org/audio
-http://rus.delfi.ee/projects/opinion/vozzvanie-k-narodam-evropy-o-sudbe-regionov-baltijskogo-i-severnogo-morej.d?id=16837865
-18.2.201310:00 Jaderné nebezpečí na dně Baltského moře
(Od  24:48 do 32:15 min.http://prehravac.rozhlas.cz/audio/2831335

Konference I. kriminologické dny

Ve dnech 30.-31. ledna 2013 se v Praze uskutečnila konference I. kriminologické dny, kterou Česká kriminologická společnost uspořádala ve spolupráci s Policejní akademií ČR. Konferenci slavnostně zahájil doc. Salač, rektor Policejní akademie, a to spolu s doc. Čírtkovou (prorektorka Policejní akademie) a dr. Scheinostem (předseda České kriminologické společnosti). Ve dvou plenárních zasedáních a 15 panelech pak během dvou dnů zaznělo více než 50 příspěvků, zaměřených na různé oblasti kriminologického bádání, stejně jako na aktuální otázky domácí i zahraniční kriminální politiky. Konference se zúčastnilo 116 odborníků nejen z České republiky, ale také ze Slovenska a Ruska. Součástí programu bylo slavnostní udělení čestného členství České kriminologické společnosti prof. Novotnému a dr. Karabcovi za jejich mimořádné zásluhy o rozvoj oboru kriminologie v České republice.1

  1. http://www.czkrim.cz []

Pozvánka na diskusi: SOUČASNÉ EKOLOGICKÉ PROBLÉMY BALTSKÉHO MOŘE

Ekologické problémy Baltského moře souvisí především s vojenským materiálem, který byl po II. světové válce shozen na jeho dno.

V diskusi se dotkneme především těchto otázek:
-Je nutná demilitarizace dna Baltského moře?
-Jak vojenský materiál na jeho dně ohrožuje světový oceán?
-Jak ohrožuje provoz a další rozšiřování plynovodu Nord Stream?
-Jaké jsou zájmy Ruska a Gazpromu v této oblasti?
-Jaké jsou zájmy Pobaltských zemí a EU?

Na diskusi vystoupí:

Dr. Arnold Pork, právník, ekolog, zakladatel a president fondu Čistá Baltika Estonsko/Rusko/Česko
PhDr. Michael Romancov, Ph.D., politický geograf, Fakulta sociálních věd, UK, Praha
Diskusi moderuje:
PhDr. Petr Pojman, Fakulta sociálních věd, UK, Praha

Diskuse se koná 5. 2. 2013 od 16:00 na Fakultě sociálních věd, UK, Praha.
Adresa: ul. U kříže 8, Praha, Jinonice, místnost: 1031
Prosíme o předběžné potvrzení účasti na: petr.pojman@gmail.com

 Program:
-16:00 zahájení, promítnutí dokumentárního filmu (10 min v angličtině)
-Vystoupení A. Porka (v ruštině s překladem do češtiny)
-Vystoupení M. Romancova (v češtině)
-Diskuse
-18:00 předpokládané ukončení

     Divoké uskladnění chemických zbraní na dně Baltského moře je součástí nejnovějších evropských dějin, soumrak odkazu 20. století, který nás pronásleduje a drží nás pod krkem jako dlužníky nebo rukojmí. Dále viz: www.lipa.cz/doc/20/08.doc
     Pod následujícím odkazem na stránce Bílého domu můžete podpořit petici na podporu snah o demilitarizaci Baltského moře: PROCEED IMMEDIATELY TO the DEMILITARIZATION of the BOTTOM of the BALTIC SEA AGAINST CHEMICAL WEAPONS WEHRMACHT 1945-1947